Son Yorumlar
Geyve'de kpekler etkisiz hale getiriliyor
Hayvanseverlik
Bu ekilde, canllarn hangi amala bayltn bilmeden ve sonrasnda...
Yorumu Oku

Geyve'de kpekler etkisiz hale getiriliyor
BELL
ORADAK YURTTAN KAYET GELMTR BELEDYEYE BELEDYEDE GEREKEN YAPMI...
Yorumu Oku

Ak Parti'de deiim balyor!
MTEAHHT
GEYVE TEKLATI TAMAMEN DEMEL MCAHTLKTEN MTEAHHTLE YKSELME...
Yorumu Oku

Murat Kaya, TCDD Genel Mdr ile grt
dileimizdir
sayn Murat Kaya; TCDD'nn genen mdr ile grrken HIZLI TREN...
Yorumu Oku

Geyve'de bu kavakta kaza eksik olmuyor
Trafik ndan ok halkn kendine traf
Sevgili geyve halk her yolu babanzn yolu gibi gitmekten sanza so...
Yorumu Oku

 
Sakarya Haberleri
Hatice'nin dram
Pazar, 04 Mart 2018

Yorumlar (1) | Gsterim: 6158 | E-posta

Yazdr E-posta
Devamn oku...
 
Mlkiye Mfettii
aramba, 10 Ocak 2018

Yl 1961’in Aralk ay bitmek üzere. Souk mu souk bir hava. Yamur yayor ama kara dönümesi an meselesi. Evden iime giderken çardan geçiyorum. E dost esnaf ile selamlayorum. Geyve’nin sevilen ve önemsenen esnafndan Sabri Tarhan yolumu kesiyor. ‘Selamlayoruz. ‘’ Hocam ne oluyor böyle, günlerdir herkesin aznda bir söylenti . Mülkiye Müfettii (çileri Bakanl) geliyormu, söylentilere göre Hakimler ve Savc ile Kaymakam arasndaki gerginlik hat safhaya gelmi, yaplacak tahkikat sonucunda yer yerinden oynayacakm?
Sen Kaymakam ile iin gerei sk sk görüüyorsun. in asl hakknda bizden daha çok bilgiye sahipsindir. nedir bu dedikodunun iç yüzü" deyince, "Sizler gibi, ben de duyuyorum ama bu ziyaretin içeriini bilemiyorum. Tüm çalan Kamu görevlileri belirli zamanlarda teftiten geçirilir. Bence bu ziyaret normal. Ben de sizlerden deiik bir bilgiye sahip deilim" diyerek görev yerimin yolunu tuttum.

Keke çekimesiz bir yaam sürdürebilsek, huzur ve mutluluumuz artar daha da verimli oluruz. Skldm, üzüldüm ama söylentileri durduramazsnz . Kim gelecekse gelsin de söylentiler bitsin. Kaymakam ile Hakimler ve Savc arasndaki çekime de sona ersin.

Öleden sonra 1962 yl köy okullar yapm, derslik ilaveleri, onarmlar için hazrladm taslak programla Kaymakamla gittim. Gerekli düzeltmeler yapldktan sonra ayrlrken Kaymakam A.Celal Balkanl "Otur da biraz konualm" diye dertlendi. "Benim Hakimler ve Savc ile ne alveriim var. Her gün dedikodu üretiliyor. Bildiin gibi ben günlük çalma sürem sonunda evime giderim. Memurlar lokalinin yolunu bile bilmem. Orada üretilen yalan yanl dedikodulardan çok rahatszm. Kim ne derse desin ben görevime bakarm. Söylentilere de hiç önem vermem . Krk yllk yöneticiyim bugüne kadar neler görmedim, neler iitmedim he eye hazrm. Sen de duymusundur Mülkiye Müfettii bugün yarn gelebilir. Gelsin de bu sknt da bitsin ‘’diye içini döktü.

Kaymakam söyledii gibi rahat ta deil. Tedirgin ve gergin birinci kahvelerimizi içerken kap çalnd. ri yar düzgün görünümlü, gayet rahat hareket eden elinde fötrü apkas ve dosyas olan kii Kaymakam’n ve benim elimi sktktan sonra Kaymakama en yakn koltua oturdu. Herhalde beklenen müfetti bu olmal diye geçirdim içimden. Kaymakam da ayn görüte olmal ki gelen kiiye çok kibar davranyor.

Kaymakam son derece nezaketle "Efendim sizi bekliyorduk. Geleceinizden haberimiz var, burada kaldnz sürece dinlenebileceiniz, rahat edebileceiniz bir otelimiz yok, hatta yemek yiyebileceiniz bir lokantamz bile yok. Ben günler öncesinden Ziraat Bankasnn misafirhanesini hazrlattm yoldan geldiniz. Biraz dinlenin sonra da birlikte oluruz’’ dedi.

Konuk gayet sakin bir ekilde. Kaymakkam bey "Yol yorgunluu önemli deil, size gelmeden Özel dare Müdürlüüne de uradm, Müdür beyle de görütüm, oradan buraya geldim". Kaymakam kpkrmz, tedirgin. Titredii görülüyor. Kalkp gitmeye yöneldim, iaretle oturmam istedi. Ben de ister istemez kaldm ama skldm. Kaymakam konua dönerek beni gösterdi. "Siz gelmeden önce lköretim Müdürümüzle gelecek yl yaplacak köy okulu yapm, onarm ve ek inaat programlarn görütük , hazrlmz bitirdik. Konuk da bana dönerek, "Çok gençsiniz ama büyük sorumluluk altna girmisiniz sizi tebrik ederim" dedi.

Hiç üphe yok ki günlerdir beklenen yeri göü sarsacak Mülkiye Müfettii bu. Nedense kimliini açklamad. Fermuarl çantasn açarak içinden çkard dosyay masann üzerine koydu. Kaymakama dönerek, "Efendim geç kalmadan Pamukova'ya dönmek istiyorum. Jandarma Karakol Komutanlnn hazrlad ve Bucak Müdürünün de okeyledii 1962 yl Pamukova Bölgesi Bekçilerinin ücret ve donanmlar ile ilgili bütçenin uygulamaya sokulabilmesi için sizin onaynz gerekiyor’’. Deyince Kaymakam ve ben hayretler içinde kaldk.. Kim bu adam …

Kaymakam "Sayn Müfettiim, siz niye zahmet ediyorsunuz bu gibi rutin ileri memurlarmz aracl ile yaplr, niye zahmet ettiniz?"..

Konuk ayaa kalkarak "Efendim acaba yanl m anlyorum. çeri girerken heyecandan kendimi tantamadm ben Pamukova bölgesi bekçiba Muharrem" deyince gülme krizine girdim. Biraz önceye kadar son derece saygl ve ciddi olan Kaymakam rahatlam hatta sinirlenmi sesini de yükselterek "Be adam, insan bir yere gidince kimliini, görevini söylemez mi? Git Allah akna yandaki odaya (Tahrirat katibi) brak evraklarn ve nereye gidersen git. Yüreimi azma getirdin. Ben de seni Mülkiye Müfettii sandm".

Gülme krizime Kaymakam da dahil oldu birlikte gülüyoruz. Bekçi Ba, Kaymakamn odasna girerken görünen o ihtiaml ve görkemli hali gitmi, telala, toplad evraklarn çantasna koyarak Tahrirat kalemine gitti.
Bekçi Ba gitti ama, biraz sonra ya da gelecek günlerde kap çalnr da gerçek Müfetti gelince Kaymakamn halini düünüyorum. Ne zor…
Kalktm iime gidiyorum ama ks ks gülme krizim sürüyor. u insan olu yaamnda nelere ahit oluyor.

Bu hikayeyi bugüne kadar kimse ile paylamadm. Anlar daarcmda 56 Yl sakladm anm aklma geldikçe hala gülüyorum.

lk Yorumu Siz Yazn | Gsterim: 1069 | E-posta

Yazdr E-posta
 
24 Kasm retmenler gn (m?)
Cumartesi, 25 Kasm 2017

Tarih:14 Temmuz 1921. Yunanllarla ölüm kalm sava içindeyiz. Ulusal bamszlk sava veriyoruz.Ulu önder Mustafa Kemal Ankara'da Maarif (Milli Eitim) Kongresi yaplmas talimatn vermi. Yetkililer ''Paam Kurtulu Sava bütün ciddiyeti ile devam ediyor. Kongreyi ileri bir tarihe ertelesek'' önerisine hmla

''Beyler sava her zaman kazanlr ya da kaybedilir ama maarif uras asla ertelenemez. Milletin güvenini kaybederiz. Bir daha da asla güven tazeleyemeyiz. Yenik duruma düeriz. ura toplanacak ben de cepheden gelerek, toplantlara katlarak görü bildireceim. Yolu tkamayn. Yurdumun öretmen temsilcilerini Ankara'da toplayn, asla ertelemeyin. Öretmenlerin istek ve dilekleri dinlenerek, çözüm üretilecek ve sonuç alnacak. Geleceimizin durumu öretmenlerce belirlenecek."

Tarih 24 Mart 1923 (Kütahya Lisesi)
"Muallime hanmlar, muallim efendiler; bu irfan yuvas altnda hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutlulua ulatmak için iki orduya ihtiyaç vard. Biri vatann hayatn kurtaran asker ordusu, dieri memleketin geleceini youran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de hayatidir. Siz irfan ordusu mensuplar, sizlere mensup ordunun deer ve yüceliini anlamak için unu söyleyeyim ki sizler ölen, öldüren birinci orduya niçin öldüünü öreten bir orduya mensupsunuz.
Bir millet irfan ordusuna sahip olmadkça sava meydanlarnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusu ile mümkündür.
Bu iki ordu olmadan birinci ordunun elde ettii kazanmlar sönük kalr. Milletimizi gerçek mutlulua ulatrmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare eklimizin sonsuzluunu istiyorsak bir an önce büyük kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluunda bulunduumuzu inkar edemeyiz."


Nereden nereye geldik. Üzülmemek elde deil. Hala Milli Eitimi bir rayna oturtamadk. Karmaa içindeyiz, ilkellikten bir türlü kurtulamadk. Çada ve uygar devletlerde uygulanan eitim politikasndan gittikçe uzaklatk, geriye hzla gidiyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluundan bugüne dek yetmidört bürokrat, Milli Eitim Bakanl koltuuna oturdu. En son Milli Eitim Bakan smet Ylmaz kum falna bakar gibi her gün fikir deitirerek Eitim-Öretim rotamz içinden çklmaz bir duruma getirdi. Temel eitimden tutun da, Yüksek Öretim kurumlarna kadar belirsizlikler diz boyu. Ne acdr ki; Milli Eitime yön verecek kiinin düüncelerinde bile nitelikli ve niteliksiz okullar diye bir kavram varsa, yarnlara umutla bakmak mümkün olabilir mi?

Örenciler, veliler, öretmenler 2018-2019 öretim ylnda örenci yerleimlerinin nasl yaplacandan habersiz ve endieli. Bugüne kadar inandrc ve güven duyulabilecek bir deerlendirme (Ölçme ve deerlendirme) sunulamamtr. Belirsizlikler sürmekte, yeni yeni uygulanacak metotlar da kamuoyuna duyurulmakta ama sonuç belirsiz. nandrclk ve güven yok.

Bugün yirmidört Kasm ikibinonyedi.


Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, baöretmen sfat ile bu günü Öretmenlere armaan etmitir. artlar ne olursa olsun Türk Öretmeni ylmadan yarnn yetikinleri, bugünün çocuklarna hizmetten asla kaçnmayacaklardr.

Baöretmen Atatürk'ün Öretmenleri olumlu ve olumsuz artlara göüs germesini bilir ve Ata'nn izinden asla ayrlmaz.

Tüm Atatürkçü, yurtsever ve çada öretmenlerin "Öretmenler Günü kutlu olsun".

lhan BAYKAL

lk Yorumu Siz Yazn | Gsterim: 2207 | E-posta

Yazdr E-posta
 
"ocuklarm olmadan asla"
Pazartesi, 01 Mays 2017

lk Yorumu Siz Yazn | Gsterim: 2127 | E-posta

Yazdr E-posta
Devamn oku...
 
Yirmidrt Kasm
Perembe, 24 Kasm 2016

lk Yorumu Siz Yazn | Gsterim: 2057 | E-posta

Yazdr E-posta
Devamn oku...
 
<< Baa Dn < nceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>

Sonular 1 - 9 Toplam: 17
 
 
© 2000-2019 Geyve.com Sitedeki içeriğin tarafımızca oluşturulan kısmı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede kullanılan grafiklerin ikinci şahıslarca kullanılması yasaktır. Yer alan yorumlar ve haberlerden yazarları sorumludur.